Platobné podmienky

1. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

1.1 PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Kupujúci uhradí plnú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri preberaní zásielky.
1.2 PLATBA VOPRED: plnú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke uhradí kupujúci vopred bankovým prevodom alebo vkladom. Po pripísaní sumy na náš účet Vám tovar zašleme.,

Media Leaders s.r.o.
Banka: VUB a.s. 
IBAN: SK9802000000002952352651
Variabilný symbol: použite číslo Vašej objednávky.

1.3 PLATBA CEZ KREDITNÚ KARTU (VISA, MAESTRO): Kupujúci uhradí plnú sumu prostredníctvom svojej platobnej karty cez systém Global Payment Europe (GP Webpay). Tovar mu bude doručený ihneď ako predávajúci obrží platbu na svoj účet.

2. Osobné prevzatie je možné na adrese Dlhá 4, Banská Bystrica 974 05