LED odpočítavacie displeje

LED odpočítavacie displeje – ideálne pre rôzne športy, fitness, silové športy, plávanie aťd. Countdown clock (hodiny) či iné informačné tabule.