Získali sme: Certifikát Kvality EN ISO 9001:2015

Media Leaders s.r.o. stala držiteľom medzinárodne uznávaného certifikátu systému manažérstva kvality EN ISO 9001:2015

Dosiahnutie čo najvyššieho stupňa kvality pri poskytovaní služieb zákazníkom patrí medzi významné ciele Media Leaders s.r.o. Sústredením sa na neustále zlepšovanie jednotlivých činností našej organizácie sústavne pracujeme na dosahovaní našich cieľov v oblasti kvality služieb a produktov a v plnení medzinárodných štandardov kvality. Výsledkom našej snahy je uznanie kvality poskytovaných služieb nielen v rámci internetových obchodov prevádzkovaných Media Leaders s.r.o. medzi zákazníkmi a získanie medzinárodne uznávaného certifikátu kvality. Spokojnosť našich zákazníkov a všetkých zainteresovaných strán je základným predpokladom nášho dlhodobého úspechu.

EN ISO 9001:2015 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality, kde organizácia potrebuje demonštrovať jej schopnosť trvale poskytovať produkty, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníkov a sústreďuje sa na zvyšovanie spokojnosti zákazníka prostredníctvom efektívneho aplikovania systému vrátane procesov na dosiahnutie trvalého zlepšovania tohto systému. Všetky požiadavky tohto medzinárodného štandardu sú všeobecne použiteľné pre každú organizáciu, bez ohľadu na jej typ, veľkosť a druh produktov ktoré poskytuje.

Certifikát potvrdzuje, že systém kvality spoločnosti Media Leaders s.r.o. je zhodný s požiadavkou normy pre systém kvality EN ISO 9001:2015.

iso certifikát 9001:2008